History and focus

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Fokusområdet Religion som normsætter

DU ER HER: Om fokusområdet » Historik og fokus

Historik og fokus

Historik

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling indgik i februar 2005 en udviklingskontrakt med Aarhus Universitet. Kontrakten indeholder universitetets strategiske målsætninger for løsning af dets fire hovedopgaver for perioden 2005-2009:

  • forskning
  • uddannelse
  • forskningsformidling
  • vidensudveksling

Universitetets fokusområder omfatter seks emner: "Globalisering", "Molekylær medicin", "Nanoscience og nanoteknologi", "Teoretisk naturvidenskab", "Videnssamfundet" og "Religion som normsætter", der fordeler sig på universitetets fem fakulteter.

"Religion som normsætter" blev af Akademisk Råd ved Det Teologiske Fakultet valgt som det fælles fokus for de kommende års særlige indsats, fordi dette fokus lå i forlængelse af fakultetets hidtidige satsninger på emnerne:

  • "Jøder, kristne og hedninge i antikken – kritik og apologetik"
  • "Teksten og teksterne – den hellige teksts betydning for forståelse, litteratur, retorik og kommunikation"
  • "Etik, Ret og Religion".

Hertil kommer den ekspertise, som det igangværende satsningsområde "Religion, kognition og kultur" samt "Center for Multireligiøse Studier" kan bidrage med.

Fokus

"Religion som normsætter" har en dobbelt opgave. Fakultetet ønsker at opnå en øget viden om:

  • hvordan religion historisk set har udøvet normativ funktion på bl.a. identitet, litteratur, politik og ret.
  • hvorvidt religion stadig har og evt. bør have indflydelse på normdannelse i nutidens samfund, det være sig her i landet eller andre steder i verden.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 26.08.2010