Knowledge sharing and communication

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Fokusområdet Religion som normsætter

DU ER HER: Om fokusområdet » Videndeling og formidling

Videndeling og formidling

Tværfaglige samarbejder og inddragelse af eksterne forskere fra ind- og udland skal sikre den nødvendige videndeling.

Det vil ske gennem:

  • eksisterende og nye netværk
  • nationale og internationale projekter
  • forskeruddannelsen
  • udveksling af forskere og ph.d.-studerende fra ind- og udland
  • forskningspublikationer

"Religion som normsætter" vil indgå i fakultetets tre uddannelser:

  • Teologi
  • Religionsvidenskab
  • Arabisk sprog og islamisk kultur

Endelig vil man gennem publikationer, seminarer og konferencer sikre, at emnet bliver formidlet bredt til interesserede i og uden for universitetet.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010