Communication and dissemination

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 1: Kampen om religiøse tekster i antikken

DU ER HER: TEMA 1 » Formidling

Formidling

Tema 1: Kampen om religiøse tekster i antikken.

Oplysninger om temaets arbejde formidles til den akademiske verden via:

  • publikationer
  • hjemmeside
  • konferencer og seminarer.

Kontakten til det omgivende samfund varetages ved bl.a.:

  • nyhedsbreve
  • hjemmeside
  • formidlende publikationer
  • offentlige arrangementer
  • aviskronikker.

Den engelsksprogede skriftserie "Early Christianity in the Context of Antiquity" (ECCA) medvirker til at formidle temaets resultater internationalt på et højt videnskabeligt niveau (se Current research ), mens den dansksprogede serie "Antikken og kristendommen" også er rettet mod den bredere offentlighed. Se fokusområdets menupunkt Aktuel forskning.

Tema 1: "Kampen om religiøse tekster i antikken" vil gennem indfrielse af de målsætninger om banebrydende forskning, der er udtrykt i Aarhus Universitets Udviklingskontrakt 2005-2009, internationalt bidrage til en mere dybtgående forståelse af den tidlige kristendom og kanoniseringsprocessen og disses fortsatte implikationer for det moderne samfund.

Temaets formidlingsplan lægger op til en dialog med såvel offentligheden som nationale og internationale forskerkollegaer.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 28.07.2010