Theme 2: Presentation

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 2: Bibel og litteratur - reception og transformation

DU ER HER: TEMA 2 » Tema 2: Præsentation

Præsentation

Koordinator: professor Kirsten Nielsen

Indførelsen af nye litterære metoder i bibelfortolkningen har sat spørgsmålstegn ved den historisk-kritiske forsknings fremhævelse af teksters oprindelige betydning som den egentlige og dermed normative betydning. Hermed rejser der sig dog et nyt problem:

  • I hvilken forstand kan de bibelske tekster fungere som normsættere, hvis de til stadighed reciperes, transformeres og giver anledning til nye tekster?
  • Hvem eller hvad sætter normerne for hvem?

Aktuelt

I forbindelse med udgivelsen af en større publikation med bidrag fra alle tre temagrupper, blev der fredag den 24. april 2009 holdt et arrangement til markering af afslutningen af fokusområdet.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010