UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 3: Religion, politik og ret

DU ER HER: TEMA 3 » Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Tema 3: Religion, politik og ret

Det grundlæggende spørgsmål i Tema 3's forskning er, hvilke teoretiske overvejelser af filosofisk, teologisk, politologisk, juridisk og religionsvidenskabelig karakter man bør gøre sig for at forstå religionens rolle og betydning i det offentlige rum. Samtidig diskuteres hvilken plads religion bør have i et liberalt, demokratisk samfund, hvor der er lighed for loven og tale om en tredeling af magten.

Temagruppens deltagere har forskellige opfattelser af, hvad man skal forstå ved begrebet offentlighed , men alle er optaget af, hvordan man skal analysere og tolke det fænomen, at religiøse traditioner og trosfællesskaber har fået en ny og uventet politisk betydning.

Eksemplerne fra udviklingen i international politik er mangfoldige. De politiske begivenheder i Mellemøsten, Afrika og Asien kan kun forstås, hvis man inddrager sammenblandingen mellem religiøse synspunkter, etniske tilhørsforhold og økonomiske forhold. Også i Danmark har vi med Muhammed-sagen og den efterfølgende diskussion om religionens betydning for sammenhængskraften i Danmark fået vores del af en global diskussion.

Læs de enkelte deltageres projektbeskrivelser.

Læs mere i oplæg om Tema 3 under Fokusområdets nuværende status og fremtidige retning.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.03.2010