Presentation of theme

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Tema 3: Religion, politik og ret

DU ER HER: TEMA 3 » Tematisk præsentation

Tematisk præsentation

Tema 3: Religion, politik og ret

Projektet beskæftiger sig med jødedom, kristendom og islam og sammenhængen mellem de respektive hellige tekster og retlige normer.

Da retten som oftest indgår som en afgørende del af politisk herredømme, hører politik med til dette tema. Sammenhængen er særlig klar i Gammel Testamente og i Koranen, men kendes også fra den middelalderlige kristendoms sammenføjning af religion, moral og ret.

På den baggrund skal det undersøges, hvordan sammenhængen mellem retssystem, moralsk samfundsansvar og personlig religiøs overbevisning siden Reformationen og Oplysningen er blevet stadig løsere. Mens protestantisk kristendom i sin begyndelse var direkte normsættende i samfundet, har prægningen i nyere tid været mere indirekte gennem f.eks. skoler og helligdagslovgivning.

Dertil kommer undersøgelser af forestillingen om den islamiske stat som et alternativt bud på, hvordan religion er normsættende i samfundet.

Forskningsprojekterne falder inden for tre emner:

  • Demokrati og islam.
  • Demokrati og modernitet.
  • Demokrati, kirke og etik.

Se projektbeskrivelse.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 28.07.2010