Presentation

UNIVERSITETETS HJEMMESIDE

Det Teologiske Fakultet

Fokusområdet Religion som normsætter

DU ER HER: Om fokusområdet » Præsentation

Præsentation

Fokusområdet "Religion som normsætter" vil bidrage til en dybere forståelse af religionens rolle i den historiske og aktuelle formning af kultur og samfund.

Forskningen vil åbne for sammenligninger imellem jødedom, kristendom, islam og antikke religioner på baggrund af eksegetiske, historiske og systematiske perspektiver.

I den moderne sammenhæng vil fokusområdet undersøge, hvorvidt religion stadigvæk kan fungere som normsætter.

Forskningstemaer

"Religion som normsætter" er den samlende overskrift for en række forskningsprojekter fordelt på tre temaer:

der bygger videre på eksisterende forskning inden for felter, hvor fakultetet besidder særlige kompetencer.

Med basis i teologisk og religionsvidenskabelig forskning står temaerne endvidere i forbindelse med forskning på det humanistiske og det samfundsvidenskabelige område.

Fokusområdet vil bidrage til en dybere forståelse af religionens rolle i den historiske og aktuelle formning af kultur og samfund.

Forskningen vil åbne for sammenligninger imellem jødedom, kristendom, islam og antikke religioner på baggrund af eksegetiske, historiske og systematiske perspektiver.

I den moderne sammenhæng vil fokusområdet undersøge, hvorvidt religion stadigvæk kan fungere som normsætter.

Definition af begrebet normsætter/normativitet

"En (religiøs) norm er en forskrift/et forbillede vedrørende tilværelsesfortolkning og/eller praksis, hvis forbindende karakter bygger på en socialt accepteret autoritet".

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.07.2010