Current research
DU ER HER: Forskning » Aktuel forskning

Aktuel forskning

Yderligere oplysninger om fokusområdets forskning kan ses på de enkelte deltageres personlige hjemmesider ( tema 1, tema 2, tema 3 ) Klik på den enkelte deltagers navn og derefter på Publikationer.

 • 18.11.2008 ( Tema 2 ): Iben Damgaard: At lege fremmed med det kendte. Kierkegaards gendigtninger af bibelske figurer. Udkom d. 13.11.2008 på Forlaget Anis 2008.
 • 2008 ( Tema 2 ): Kirsten Nielsen:“Den onde eller det onde?”, Præsteforeningens Blad 44/2008, 1015-1020.
 • 05.08.2008 ( Tema 1 ): Anders-Christian Jacobsen "Freedom and Providence in Origen's Theology", i Church Studies , vol. 4, Nis, 2008, s. 65-77.
 • 05.08.2008 ( Tema 1 ): Anders-Christian Jacobsen " Genesis 1-3 as Source for the Anthropology of origen ", Vigiliae Christianae , vol. 62, Brill, 2008, s. 213-232.
 • 05.08.2008 ( Tema 1 ): A. Klostergaard Petersen, J. Hyldahl, E. Thomassen (red.), Mellem venner og fjender. En folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis. Antikken og kristendommen, vol. 6, Frederiksberg: Forlaget Anis, 2008. For at se de fem første bind i serien, klik her.
 • 25.1.2008 ( Tema 1 ): Nils Arne Pedersen (red.), Gregor af Nyssa. Oversættelse og indledning v. Jørgen Ledet Christiansen . Antikken og kristendommen , vol. 5, Frederiksberg: Forlaget Anis, udkom i efteråret 2007. For at se de fem første bind i serien, klik her.
 • 16.1.2008 ( Tema 3 ): Lene Sjørup (red.), Udviklingsteologi: Den tredje Verden og teologi i dag .
  Udkommer d. 21.1.2008 på Syddansk Universitetsforlag på baggrund af konferencen "Challenges to Muslims and Christians in conflict resolution" afholdt på Det Teologiske Fakultet den 22. september 2006 i regi af fokusområdet "Religion som normsætter", Tema 3: "Religion, politik og ret".
 • 2007 ( Theme 1 ): Jacobsen, Anders-Christian / Ulrich, Jörg (eds./Hrsg.), Three Greek Apologists/Drei griechische Apologeten, Early Christianity in the Context of Antiquity, Vol. 3, The Peter lang Publishing Group, 2007.
 • 2007 ( Theme 1 ): Engberg, Jakob, Impulsore Chresto. Opposition to Christianity in the Roman Empire c. 50-250 AD. Early Christianity in the Context of Antiquity, Vol. 2, The Peter Lang Publishing Group, 2007.
 • 30.11.2007 ( Tema 3 ): Peter Lodberg (red.), Sammenhængskraften - replikker til Fogh , Århus: Forlaget Univers, 2007 - udkom d. 12.11.2007. Læs Peter Lodbergs kronik "Statsministerens sammenhængskraft" i Jyllands Posten d. 30.11.2007 eller læs den her.
  Læs anmeldelsen "Foghs religionskritik pilles i stykker" i Kristeligt Dagblad d. 13.11.07, og anmeldelsen "Sammenhold, du" i Weekendavisen d. 21.-27.12.07 (kræver abonnement).
 • 27.11.2007 ( Tema 2 ): Kirsten Nielsen, Der flammer en ild. Gudsbilleder i nyere danske salmer , Frederiksberg: Aros Forlag, 2007.
  Læs Kirsten Nielsens debatindlæg " Barn Jesus i en krybbe lå " d. 21.12.07 på Kristeligt Dagblads hjemmeside, anmeldelsen "Gudsbilleder i nyere danske salmer" på Folkekirken Roskilde Stifts hjemmeside og anmeldelsen "Der flammer er ild" d. 11.12.07 på Folkekirken i Københavns hjemmeside.
 • 26.11.2007 ( Tema 2 ): Laura Feldt, "Er der religion i Harry Potter-bøgerne?" Læs kronikken i Kristeligt Dagblad d. 26.11.2007 (kræver abonnement) eller læs den her.
 • 5.11.2007 ( Tema 2 ): Kirsten Nielsen, “Thomas Mann som bibelfortolker – Gudsbilledet i Josef og hans brødre ”, in: Thomas Mann i syv sind . Syv sind serien – Litteratur – Filosofi – Teologi. Redigeret af David Bugge og Ole Morsing, København: Forlaget Anis, 2007, 139-155.
 • 01.06.2007 ( Tema 1 ): Anders-Christian Jacobsen, "Ret og vrang lære i oldkirken - og nu. Et spørgsmål om teologiens normer" i: E. Harbsmeir, L. Christoffersen og N.H. Arendt (red.), Retten og den rette lære. En bog om læresagers behandling i folkekirken , Aros Forlag, København 2007, s. 51-76.

  Artiklen argumenterer for, at teologiske normer og dermed spørgsmålet om ortodoksi og hæresi er resultater af historiske processer. Kristendommen har fra begyndelsen ikke én men mange forskellige former. Man kan derfor ikke finde tilbage til 'den ene oprindelige kristendom' og på det grundlag afgøre, hvad der er sand og falsk lære. Sand kristendom kan derfor have mange former. Hvad der er sand og falsk kristendom afgøres af tid, sted og den autoritet, som kristne tillægger bestemte former for kristendom.

 • 01.06.2007 ( Tema 1 ): Anders-Christian Jacobsen, "Skriftsyn og metode i oldkirken", kap. 2, i S. Pedersen (red.), Skriftsyn og metode , Aarhus Universitetsforlag, Århus 2007, s. 46-84.

  Et formidlende bidrag, der giver et overblik over de eksegetiske metoder, der anvendtes i oldkirken til og med Augustin.

 • 19.04.2007 ( Tema 1 ): Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl og Kåre Sigvald Fuglseth (red.), Perspektiver på jødisk apologetik , Antikken og Kristendommen , vol. 4, Frederiksberg: Forlaget Anis, 2007 - udkom d. 12.04.2007. For at se de fem første bind i serien, klik her.
  Læs Anders Klostergaard Petersens kronik "Slaget for egen identitet - både før og nu" i Kristeligt Dagblad d. 12.04.2007 (kræver abonnement) eller læs den her.

  Kort præsentation af bogen følger nedenfor:
  Perspektiver på jødisk apologetik er den første samlede fremstilling af problemfeltet jødisk apologetik siden en berømt afhandling af Moriz Friedländer fra 1903. Gennem 11 forskellige artikler undersøges et bredt spektrum af jødiske forfatterskaber og tekster fra perioden det andet århundrede f.v.t. til første århundrede e.v.t.

  Der er tale om en række forskellige perspektiver, der kaster forskelligt lys over jødedommen i slutningen af Anden Tempelperiode. Fælles for bidragene er interessen for skrifterne som apologetiske. I centrum står spørgsmålene, i hvilket omfang man kan tale om en jødisk apologetisk tradition, og i hvilken udstrækning det er meningsfuldt at forstå bestemte forfatterskaber som apologetiske. Begge spørgsmål er knyttet til en mere grundlæggende kulturteoretisk problemstilling om jødedommens forhold til en overordnet hellenistisk kultur. Var minoritetskulturen bundet til at forsvare sig over for assimilationstrusler og kritik fra majoritetskulturen? Så den sig overhovedet trængt i defensiven? I hvilket omfang var jødedommen selv del af denne kultur? Bogen er således et vægtigt bidrag i den aktuelle internationale debat om emnet. Samtidig gælder det, at flere af de analyserede skrifter og forfatterskaber for første gang får en fyldig præsentation og diskussion i det skandinaviske sprogområde.

  Perspektiver på jødisk apologetik er fjerde bind i skriftserien Antikken og Kristendommen. Serien vil i de kommende år blive udvidet med yderligere bind, der alle behandler aspekter af kristendommen i dens antikke og senantikke kontekst.

 • 01.02.2007 ( Tema 2 ): Den 19. januar forsvarede Lina Sjöberg sin disputats ”Genesis och Jernet. Ett møte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelens berättelser” ved Uppsala Universitet. Opponent var professor, dr.theol. Kirsten Nielsen, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet (koordinator for fokusområdets tema 2: "Bibel og litteratur - reception og transformation"). Disputatsen beskæftiger sig med brugen af Bibelen i en moderne roman cyklus og dermed om reception og transformation af Bibelen. Kirsten Nielsen lagde i sin opposition vægt på, at Lina Sjöberg både har udarbejdet en metode til analyse af fragmentarisk intertekstualitet og i praksis vist, hvordan den kan anvendes på Sara Lidmans romaner med deraf følgende konsekvenser for analysen af beretningerne om Abraham, Sara og Hagar i Første Mosebog. Kirsten Nielsens kritik af afhandlingen angik bl.a. de alt for begrænsede overvejelser over Bibelen som hellig tekst samt læsningen af 1 Mos 21, hvor Guds rolle som aktør i fortællingen undervurderes. Læs om disputatsen.

 • 15.01.2007 ( Tema 3 ): Svend Andersen, Martin Luther: Om verdslig øvrighed ; på dansk ved Svend Andersen. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2006.
 • 2006 ( Theme 1 ): Brakke, David / Jacobsen, Anders-Christian / Ulrich, Jörg (eds.), Beyond Reception. Mutual Influences between Antique Religion, Judaism, and Early Christianity. Early Christianity in the Context of Antiquity, Vol. 1, The Peter Lang publishing Group, 2006.
  - For an introduction to the series and its first volume, see page 10 in Antiquity and Christianity, Newsletter 4 (December 2006).
 • 2007 ( Tema 2 ): Kirsten Nielsen: “Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Om reception og transformation af en gammeltestamentlig salme”, Dansk Teologisk Tidsskrift nr. 1, 2007, s. 38-48.

 • 2006 ( Tema 2 ): Kirsten Nielsen: “Reception og transformation af bibelske gudsbilleder i moderne salmedigtning”, in: Bibelens reception. Collegium Biblicum Årsskrift 2006 , red. Bodil Ejrnæs. Distribution Bodil Ejrnæs, Classensgade 27, 2. th, 2100 København K, 57-68.

 • 12.12.2006 (Tema 1): Forskningsgruppen bag fokusområdets tema 1 beskriver i Nyhedsbrev 4 overgangen fra satsningsområdet "Jøder, kristne og hedninger i antikken - Kritik og apologetik" til det nye projekt "Kampen om religiøse tekster i antikken". Samtidig præsenteres en række afholdte seminarer, gæsteforskere og publikationer. Læs nyhedsbrevene her.
 • 20.-22.10.06 ( Tema 2 ): Tre deltagere i fokusområdets tema 2: "Bibel og litteratur - reception og transformation" deltog i "the 13th Conference of the International Society of Religion, Literature and Culture" i Stirling 20.-22.10.06: David Bugge som almindeligt medlem; Kirsten Nielsen som convenor på en session om: "Biblical Studies and Sacred Space"; Marianne Schleicher med et paper om "Sacred Space as Mental Space in Jewish Diasporic Literature". Læs om konferencen.
 • 13.10.06 ( Tema 3 ): John Møller Larsen, "Religion, politik og ret", har skrevet følgende kronik om Sayyid Qutb - en af de vigtigste skikkelser i den moderne islamisme. Læs kronikken "Milesten" i  Weekendavisen (kræver abonnement) eller læs den her.
 • 27.9-1.10.06 ( Tema 3 ): Tre deltagere i fokusområdets tema 3: "Religion, politik og ret" har bidraget til workshoppen "Religion, Minorities and Human Rights in Europe" på Sandbjerg Slot 27.9.-1.10. 2006. Workshoppen var arrangeret af det nordiske forskningsnetværk "Religion, Ethics and Law in the Nordic Societies". Professor Svend Andersen, der sidder i netværkets styringsgruppe, var hovedarrangør af workshoppen og bidrog med et paper om "Danish Minority Church in Germany". Adjunkt Lene Kühle holdt forelæsning om "Muslim positions in discussions on Human Rights". Lektor Johannes Nissen bidrog med et paper om "Creating a Space for the Others. The Issue of Minority in Early Christianity and Its Relevance for Today". Læs om workshoppen.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.07.2010